Mail från Ghita Sjösteen till Anders Carlsson, Stjärnhovs Byalag: 

 

Solbacka slamtömning