Gnesta Kommuns miljökrav att uppfylla före öppnandet av asylboende

 

Föreläggande 1

Föreläggande 2 

Föreläggande 3

 

Föreläggande 4 Föreläggande 5