Invigning av Mötesplats Stjärnhov

  Invigningen 023

Kerstin Grenthe invigningstalade, Anders Carlsson klippte bandet och

Inger Evensen blåste fanfar 

 

Bengt  Landin 

 

Bengt Landin hyllade Byalagets insatser med en håv och en

fantastisk dikt:

 

En strand som länge låg nästan och sov

har ni väckt till liv i ert vackra Stjärnhov.

Till er vid Naten nära Båven

symboliskt vi överlämnar håven,

som ni gått med för att finansiera

bryggor, ramper, gungor med mera.

 

Vi prisar med denna lilla gåva

er som så framgångsrikt lyckats håva

in ett engagemang för er by

och skapat en playa så fräsch och så ny

med hjälp av Leader, kommun och andra,

så att Stjärnhovsborna nu kan vandra

till Naten för kvälls- och morgondoppen,

och självklart på dagen. Ja, detta är toppen!

 

Så grattis till ortens byalag

som jobbat med så friska tag.

Ert fina nätverk i Stjärnhov

vi hylla vill med pris och lov

och - med som sagt - en liten håv.

 

                                                        Miljöpartiet i Gnesta