Mötesplats Stjärnhov    

Mötesplatsen 032

 

De nya bryggorna vid den fina strandlinjen   

 

Mötesplatsen 026

 

Den handikappanpassade bryggan

 

 

 

Utegym

 

 

Utegymmet

 

 

Omklädn 005

Omklädnhytten

 

Omklädningshytter

 

Änderna 

 

Våra änder