Mötesplatsen vinter

 

 Mötesplats Stjärnhov    

Mötesplatsen 032

 

De nya bryggorna vid den fina strandlinjen   

 

Mötesplatsen 026

 

Den handikappanpassade bryggan

 

 

 

Utegym

 

 

Utegymmet

 

 

 

Omklädnhytten

 

Omklädningshytter