Mötesplats Stjärnhov    

Mötesplatsen 032

 

Inget fel på den här utsikten...  

 

Mötesplatsen 026

 

Den handikappanpassade bryggan

 

 

 

Utegym

 

 

Utegymmet

 

 

 

Omklädnhytten

 

Omklädningshytter