Nytt penningbidrag till Byalaget 

 

Stjärnhovs Byalag har fått ett nytt penningbidrag

från Friluftsfrämjandet Stjärnhov. Se nedan

 

Friluftsfrämj.