Stjärnhovs Byalag - en presentation

 

 
Byalaget startade formellt den 24 januari 2011. Vi är en ideell förening och vårt syfte är att utveckla bygden runt Stjärnhov och Gryt i avsikt att göra den attraktiv för alla som bor och vistas här. Medlem i föreningen är person med boende i Stjärnhov/Gryt som vill verka för föreningens ändamål.
 
Som bekant är vårt första projekt att göra Stjärnhovs centrum, som är den naturliga mötesplatsen för boende och besökare, mer tilltalande och välkomnande. För detta krävs EU-bidrag genom Leader Inlandet, involvering från kommunens sida samt ideellt arbete från stjärnhovsborna.
 
 

Stjärnhovs Byalag - visioner

Byalaget vill ha en mötesplats, som sjuder av liv och aktiviteter och som lyfter fram den vackra naturen i Stjärnhov och gör den tillgänglig för alla Stjärnhovsbor och för dem som vill stanna till vid en öppen, vacker plats vid sjön Naten.

 

 

Naten

 

Byalagets första mål var att få till stånd en flytt av de sopcontainrar, som skymde utsikten över sjön. Detta mål har genomförts med kommunens stöd. Containrarna är flyttade till en plats bakom Icabutiken  och sikten över sjön är nu fri.

 

Byalaget kontaktade en arkitekt, Svante Macris, som utan kostnad gjorde en skiss över området, som vi har döpt till ”Sjöstigen”. Alla markägare har haft möten med Byalaget och ställt sig positiva till förslaget. Skissen har också suttit på anslagstavlan vid  Icabutiken och man har kunnat lämna synpunkter i en för ändamålet uppsatt brevlåda. Ett tiotal positiva synpunkter har kommit in.

 

En promenadväg ska gå längs sjöstranden och den befintliga bryggan vid båtklubben har förlängts och förbättras. Träd har fällts vid strandkanten och sly tagits bort.

 

Byalaget har också tillsammans med kommunen planer på en badplats nedanför Sjöstigen. Kommunen anser inte att det gamla kommunala badet ”Stenmans brygga” är värt att rusta upp. Ett nytt bad vid Sjöstigen blir lätt att nå, mer tillgängligt och dessutom handikappvänligt.

 

Ungdomar från idrottsföreningen deltar i vårt projekt och har önskat ett sk. utegym på en del av den öppna gräsytan. Gymmet är nu färdigställt och där finns också gungställning och sandlåda.