Två gånger per år träffar Byalaget

representanter från Gnesta Kommun 

för genomgång av vad som är aktuellt i Stjärnhov 

 

Framtidsmöte 21 januari 2019

 

Närvarande:

Kommunen: Patrik Nissen, Christina Hedberg och Anna Sandklef


Byalaget: Anders Karlsson, Lucie Berhardsson, Kerstin Grenthe, Hélène Arfwedson samt Göran Lagerstedt

 

 

Föregående mötes minnesanteckningar godkändes

 

Mötesplatsen: Ansvarsfrågan vad gäller ute-gymmet diskuterades. Utifrån denna diskussion lovade Patrik återkomma med ett förslag.

 

Kvarnen: Arrendeavtalen med markägarna är klara. Anders och Göran ansöker om finansiering hos Folkspel respektive Leader.

 

Bostäder Naten: Undertecknad har fått ett förslag från markägarna om att vi skall träffas för att diskutera en ev byggnation.

 

Bostäder vid Malsnaren: Byggnation på området sker fortfarande. Under senaste halvåret har tre hus kommit till. Naturligtvis finns ett stort intresse att området bebyggs ytterligare. Kontakt med dödsboet som äger de osålda tomterna är önskvärd. Byalaget kontaktar dödsboet.

 

Bredband: Denna fråga har f.n. gått i stå. Medel finns avsatta på länsstyrelsen dock har inte K vågat sätta igång pga ekonomiska skäl. Den nya regeringen med dess löften om att bredband skall finnas i hela landet gör att situationen kanske ljusnar. Dock är det bra om vi ytterligare kan hitta fler intresserade kunder.

 

Infartskyltningen ser ut att äntligen gå mot sin lösning.


Nästa möte blir den 13 maj 16.00

 

Vid pennan

Göran Lagerstedt