Ekhage

 

 

Årsmötet 2018

samlade 25 personer i Föreningshuset.

Deltagarna fick ta del av sedvanliga årsmötesförhandlingar

samt information om läget angående

byggnation av seniorboende i Stjärnhov

och översiktsplanen från Gnesta Kommun.