Översiktsplanen finns utställd till den 12 mars

i Stjärnhovs Bibliotek, där även synpunkter kan lämnas

 

image