byalag7cut loggan

 

 

Det här jobbar vi med i Byalaget:

 

 

               

Utsmyckning Kvarnen 1:27

 

Mötesplats Stjärnhov

 

Byggnation av seniorboende i Stjärnhov

 

Cykel- och gångväg Mejerivägen 

 

Se under rubrikerna nedan