Byalaget har fått ett nyttjandeavtal för tomten Kvarnen 1:27,

området mellan väg 57 och Käxlevägens infart

 

I samband med Byalagets årsmöte presenterade KIS (Konstnärer i Stjärnhov)

sin idé till utsmyckning av tomten 

 

Modell

 

 

image

 

Lindas fina keramikinstallation som illustrerar de tänkta "trasmattorna" på modellen

 

image