Presentation KIS 

 

I samband med Byalagets årsmöte presenterade

Konstnärer i Stjärnhov (KIS) sin idé till

utsmyckning av den plats vid Kexlevägens infart

som Byalaget fått nyttjanderätt till.