Den 1 Mars fick vi celebert besök av

Biskopen i Strängnäs stift, Johan Dalman.

Dessa besök sker med 12 års mellanrum.

Under dagen reste biskopen runt i Daga församling.

Besöket avslutades med Askonsdagsmässa i Gryts Kyrka

 

 

Biskopsbesök